Trådlyft

Trådlyft är en behandling för dig som önskar uppstramning och ett lättare lyft utan kirurgi. Det är en teknik där man använder sig av biologiskt nedbrytbara trådar som förs in under huden. Trådarna har små hullingar som fäster sig under huden, vilket gör att man kan få en omedelbart uppstramande effekt. Trådarna stimulerar också elastin- och kollagenproduktionen så länge de finns kvar i hudvävnaden.

Vanliga behandlingsområden:
- Kinder
- Nasolabialveck
- Marionettlinjer
- Käklinje
- Ögonbryn
- Hals

Trådar som används är PDO eller PCL trådar.  Båda är nedbrytbara och har under många decennier använts vid medicinsk suturering för att sy igen vävnad.

Hur går en behandling till?
Behandlingen börjar med en separat  konsultation. Under konsultationen går vi igenom vilket/vilka områden som ska behandlas, risker, eftervård och prisuppgift.
Själva trådlyftsbehandlingen görs under lokalbedövning. Trådarna förs in under huden med hjälp av en trubbig kanyl och klipps sedan av vid önskat läge. Hur många trådar som behövs är individuellt,  ca 4-8 trådar per ansiktshalva.

Hållbarheten är ca 12-18 mån.

Finns det några biverkningar?
Direkt efter behandlingen kan du få blåmärken, svullnad och ömhet som oftast lägger sig inom en till två veckor. Du kan också få ojämnheter i huden där tråden dragits  och känna av tråden vid vissa rörelser under några veckor efter behandling.

För att minimera risken för eventuella blåmärken vid behandling rekommenderas  att du undviker läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (Treo och Magnecyl), NSAID- preparat (Ipren). Undvik även kosttillskott såsom Omega 3,6 och E-vitamin ca 14 dagar före behandling.

Du skall inte ha någon infektion i kroppen när du kommer för din behandling. Huden i det området som skall behandlas skall vara hel och får inte vara uppretad.

Mintlift.se
Mintlift.se